Op deze dataspace gelden de regels van DMI.
Read more about what this means

Smart City Data

De Smart City Data dataspace biedt sensordata aan van gebouwen en openbare ruimtes in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Let op: deze dataspace bevindt zich in de experimentele fase.

Statistics

What can you find in this DexSpace?

Recent content